Szanowni Państwo,

nasze Stowarzyszenie powstało w roku 2005 z inicjatywy kilkunastu wrocławskich pedagogów, nauczycieli akademickich, instruktorów harcerskich oraz rodziców zainteresowanych sprawami wychowania i angażujących się bezpośrednio w działania na rzecz dzieci oraz młodzieży we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Realizujemy różnorakie projekty: edukacyjne, sportowe, społeczne, profilaktyczne, ekologiczne, artystyczne, wymiany międzynarodowe i inne działania, które wynikają z szeroko rozumianego oddziaływania pedagogicznego i potrzeb młodych ludzi z którymi się spotykamy. Więcej o naszej metodzie oraz założeniach programowych znajdą Państwo w dziale ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.

Członkowie naszego Stowarzyszenia swoją aktywność rozwijają w dwóch zasadniczych wymiarach:

  • prowadzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży i dzieci losowo pokrzywdzonych, zaniedbanych kulturowo, ekonomicznie, zagrożonych złymi wpływami otoczenia, pozbawionych odpowiedniej opieki i możliwości rozwoju swoich zainteresowań;

  • współpraca z wychowawcami oraz liderami pracującymi z młodzieżą, wspomaganie rodziców oraz opiekunów w funkcjach wychowawczych jak również budowanie środowiska zaangażowanych społecznie pedagogów;

Mamy sporo doświadczenia w pracy z młodzieżą, sprawdzoną metodę wychowawczą oraz wspomaga nas liczne grono przyjaciół, sympatyków i wolontariuszy. Bez nich niewiele moglibyśmy zrobić.

Zapraszamy do odwiedzenia strony i współpracy !


A K T U A L N O Ś C I 


Kursy wychowawców i kierowników wypoczynku w roku 2017.

                                  

Zapraszamy na organizowane przez nas w pierszej połowie roku kursy na wychowawcę oraz na kierownika wypoczynku. Kursy mają upoważnienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i najwyższą gwarancję jakości.

Kurs na wychowawcę wypoczynku: 03-05.02.2017 / 10-12.03.2017 / 21-23.04.2017.

Kurs na kierownika wypoczynku: 4.02.2017 oraz 22.04.2017.

Więcej na stronie: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl/dzialalnosc/osiedle-grabiszynek

 

 


Warsztaty pracy grupowej wg. pedagogiki przeżyć: Sobótka, 8-9.04.2017.

 

W programie warsztatów: wzbogacenie metodyki gier i zabaw w przyrodzie, poznanie aktywnych i kreatywnych form pracy z grupą, poznanie niemieckiej perspektywy pedagogiki, poznanie zasad konstruowania oryginalnych gier i zabaw na każdą okazję, zapoznanie się z metodyką pedagogiki przeżyć.

Uczestnicy: nauczyciele szkolni i przedszkolni, wychowawcy, wolontariusze, pracownicy domów kultury i świetlic środowiskowych, harcerze, studenci pedagogiki i inne osoby pracujące formalnie lub nieformalnie z grupami dzieci, młodzieży oraz dorosłych będa mogli poznać teorię i praktykę pedagogiki przeżyć/Erlebnispädagogik.

 

Dobra zabawa gwarantowana: niezbędna teoria i aktywne uczestnictwo.

 

Więcej na stronie: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl/dzialalnosc/pp

 

 


Przedszkola leśne - koncept, formy, przykłady. Prezentacja tematyczna 25.03.2017 we Wrocławiu.

 

Już kolejny raz zapraszamy na prezentację na temat niemieckich Waldkindergarten - przedszkoli leśnych. Spotkanie odbędzie się w sobotę 25 marca 2017 w godzinach od 9.30 do 13.30 do Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "SEKTOR 3" we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65.
 
Zapraszamy nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, rodzicow, osoby zajmujące się edukacją przyrodniczą dla dzieci oraz wszystkie zainteresowane osoby.
 
 

 


Pedagogika przeżyć. Praktycznie.

                                  

Książka - monografia nt. mało znanej w Polsce metody pracy grupowej jaką jest pedagogkika przeżyć została wydana jesienią 2016.Jest praktycznym opracowaniem napisanym głównie z myślą o praktykach pracujących z grupami (dorosłych oraz dzieci i młodzieży): nauczycielach szkolnych i przedszkolnych, liderach młodzieżowych, młodych pedagogach i trenerach, instruktorach harcerskich, duszpasterzach młodzieżowych, edukatorach leśnych, zaangażowanych rodzicach, wycho­wawcach świetlic i domów kultury, pasjonatach pracy grupowej oraz innych osobach zajmujących się edukacją nieformalną.

"Publikacja Rafała Ryszki stanowi unikat na rynku wydawniczym – jest zaledwie drugą pozycją dotyczącą pedagogiki przeżyć w polskiej literaturze. Niniejsza książka porusza temat niezwykle istotny z punktu widzenia współczesnej pedagogiki i stanowi ważny wkład w rozwój szerokiego nurtu edukacji przygodowej – outdoor eduaction, adventure education czy pedagogiki przeżyć – który od kilku lat stopniowo zyskuje coraz większą popularność w Polsce. A przy tym opracowanie R. Ryszki jest dobrze wyważonym połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej." [z recenzji dr Ewy Palamer-Kabacińskiej]

 Książkę można zamówić w Wydawnictwie IMPULS z Krakowa.Portal GABLOTKA SZKOLNA.

 

Zapraszamy na zaprzyjaźniony z nami serwis internetowy Gazetka Szkolna. W Gablotce codziennie znajdziecie nowe informacje dla szkół, nauczycieli, uczniów rodziców i środowisk oświatowych o projektach edukacyjnych, grantach czy ciekawych konkursach dla dzieci i młodzieży. Korzystając z portalu pomagacie tworzyć serwis informacyjny, możecie podzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem, popularyzujecie własne przedsięwzięcia. 

 

Więcej na stronie: http://www.szkola.firmowa.eu/news.php

 


Eid.edu.pl - platforma do wymiany poglądów i informacji o współczesnej edukacji.

Na stronie znajdziecie:

- Blogi eksperckie  w różnych kategoriach: edukacja, pedagogika, dydaktyka, e-learning, technologie, nauczanie, ...

- Blogi nauczycielskie. Publikacje. E-portfolio. Newsy edukacyjne. Nowe metody i technologie w edukacji.

- Ciekawe inicjatywy. Opisy projektów edukacyjnych.

- Relacje z konferencji które organizujemy i którym patronujemy.

- Internetową telewizje EiD TV.

- Platformę e-learningową.

- Forum.

Zachęcamy do odwiedzin: http://eid.edu.pl/


Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 

Od kilku lat bardzo ścisłe i konstruktywnie współpracujemy z Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza. Wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania, konsultacje i inne formy pracy na rzecz dzieci z okolicznych dzielnic. Dzięki przychylności dyrekcji ZTPS 6 możemy działać skuteczniej.