Szanowni Państwo,

nasze Stowarzyszenie powstało w roku 2005 z inicjatywy kilkunastu wrocławskich pedagogów, nauczycieli akademickich, instruktorów harcerskich oraz rodziców zainteresowanych sprawami wychowania i angażujących się bezpośrednio w działania na rzecz dzieci oraz młodzieży we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Realizujemy różnorakie projekty: edukacyjne, sportowe, społeczne, profilaktyczne, ekologiczne, artystyczne, wymiany międzynarodowe i inne działania, które wynikają z szeroko rozumianego oddziaływania pedagogicznego i potrzeb młodych ludzi z którymi się spotykamy. Więcej o naszej metodzie oraz założeniach programowych znajdą Państwo w dziale ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.

Członkowie naszego Stowarzyszenia swoją aktywność rozwijają w dwóch zasadniczych wymiarach:

  • prowadzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży i dzieci losowo pokrzywdzonych, zaniedbanych kulturowo, ekonomicznie, zagrożonych złymi wpływami otoczenia, pozbawionych odpowiedniej opieki i możliwości rozwoju swoich zainteresowań;

  • współpraca z wychowawcami oraz liderami pracującymi z młodzieżą, wspomaganie rodziców oraz opiekunów w funkcjach wychowawczych jak również budowanie środowiska zaangażowanych społecznie pedagogów;

Mamy sporo doświadczenia w pracy z młodzieżą, sprawdzoną metodę wychowawczą oraz wspomaga nas liczne grono przyjaciół, sympatyków i wolontariuszy. Bez nich niewiele moglibyśmy zrobić.

Zapraszamy do odwiedzenia strony i współpracy !


A K T U A L N O Ś C I


Edukacja Przygodą: 21-23.05.2020.

 

Kolejna - IV międzynarodowa konferencja “Edukacja Przygodą” odbędzie się: 21– 23.05. 2020 w ośrodku Rewita Rynia, ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi (k. Warszawy). 

Niezwykła w Polsce konferencja gromadząca naukowców, praktyków, edukatorów, trenerów, przedsiębiorców, terapeutów i nauczycieli zainteresowanych szerokim nurtem jakim jest edukacja przez doświadczenie. Jeśli interesują Cię takie nurty jak: pedagogika przeżyć, pedagogika przygody, experiential education, outdoor & adventure education, wilderness & adventure therapy, sail training, edukacja przyrodnicza, turystyka & rekreacja – ta konferencja jest dla Ciebie!

 

 

 

Więcej na stronie tutaj


Powakacyjne kursy wychowawców i kierowników wypoczynku w roku 2019. 

 

Planowane terminy kursów w drugiej połowie 2019 roku: 

- na wychowawcę placówki wypoczynku: 18-20.10 oraz 27-29.12.2019

Kurs odbywa się w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 09:00 do ok. 18:00.

- na kierownika placówki wypoczynku:  19.10 / 28.12.2019.

Kurs odbywa się w sobotę w godz. 09:30 do ok 16:30. Aby się zgłosić na kurs należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który otrzymuje się po wysłaniu e-maila na poniższy adres z informacją dot. nazwy kursu, terminu oraz imienia i nazwiska kandydata na kurs. 

Oferowane kursy to kompetentni i doświadczeni prowadzący, odpowiedzialne i indywidualne traktowanie uczestników, baza pomysłów na zabawy i gry z dziećmi, rzetelna i uczciwa wiedza formalno-prawna oraz metodyczna i ponad 10 lat doświadczenia. 

Organizacja naszych kursów odbywa się zgodnie z aktualnym upoważnieniem: WNKPSE.5632.5.2019.PS Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Zapytania dot. kursów można kierować telefonicznie: tel. 0 666 377 364 lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 

Zapraszamy. Więcej na stronie tutaj

Forest School Center: 2018-2020

Dla tych, którzy już w leśnych przedszkolach pracują lub chcieliby pracować. Dla tych, którzy czują niedosyt korczakowskiej roli nauczyciela, czyli tego który nie „realizuje i egzekwuje", a który odważa się brać na siebie odpowiedzialność za swoje działania i towarzyszy dzieciom w ich rozwoju...

Forest School Center to nowo powstający ośrodek rozwoju dla nauczycieli i edukatorów leśnych. Jego przygotowaniem i realizacją zajmujemy się w Partnerstwie stworzonym przez: Fundację Fundusz Współpracy, Przedszkole leśne „Leśna Droga”, Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz Niemieckiego partnera Waldkindergarten Regensburg. Wspierają nas też trenerzy oraz psychologowie. Nasi trenerzy pracują empatycznie oraz posiadaj duże doświadczenie w pracy z dziećmi w przyrodzie, w prowadzeniu przedszkola leśnego, zajęć outdoorowych  i tego wszystkiego co jest niezbędne do stworzenia dobrej atmosfery rozwoju i pracy. Zaplanowaliśmy łącznie ponad 252 godziny szkoleniowe rozłożone na 14 weekendowych warsztatów, przygotowujemy webinary, praktyki, coaching indywidualny, spotkania z ciekawymi ludźmi. Chcemy, aby każdy warsztat odbył się w innym miejscu, aby pokazać Wam, że idę leśnej edukacji można realizować w każdym terenie. Program szkoleniowy trwa 14 miesięcy. Comiesięczne warsztaty odbywają się od piątkowego popołudnia, do obiadu w niedzielę.

Dzięki finansowemu wsparciu otrzymanemu z Unii Europejskiej w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 udział w programie szkoleniowym jest bezpłatny.

Regulamin, program, listę ekspertów, terminy i inne ważne informacje znajdziecie po linkiem https://cofund.org.pl/projekty/forest-school-center#materialy-do-pobrania

 


Przedszkola leśne w Polsce. 

 

Wyobraźcie sobie przedszkole bez budynku, bez ograniczenia ścianami, ustawionymi krzesłami, meblami – gdzie zajęcia są cały rok na zewnątrz, w naturze, na świeżym powietrzu: w parku, w lesie, na polanie, w ogrodzie... Wyobraźcie sobie przedszkole w którym nie ma ciągłego szumu i wrzawy dziecięcych głosów – gdzie dzieci znajdują ciszę, spokój, przestrzeń... Wyobraźcie sobie przedszkole bez zabawek, gdzie dzieci za pomocą dwóch gałęzi, trzech szyszek i kamienia rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność lecąc rakietą, jadąc karetą, zwiedzając dalekie krainy...

Są już w Polsce takie placówki. Niektóre z nich nalezą do ogólnopolskiej sieci Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych, który współtworzy także nasze Stowarzyszenie. Tutaj znajdziecie szczegóły ...

 


Konferencja EDUKACJA NATURALNIE w Białymstoku: 18-19.10.2019

 

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych (którego WSW jest członkiem) zaprasza na drugą edycję konferencji "Edukacja Naturalnie - szkoły i przedszkola leśne". Konferencja przybliża tematy związane z funkcjonowaniem przedszkoli leśnych oraz PO RAZ PIERWSZY w Polsce prezentowane będą koncepcje, w oparciu o które funkcjonują leśne szkoły. Jeśli interesujesz się edukacją leśną i blisko przyrody, pracujesz z dziećmi i szukasz inspiracji, jesteś ciekawy dlaczego, po co i jak to działa przyjedź do Białegostoku! Nasi prelegenci to przede wszystkim doświadczeni praktycy, dzięki którym zgłębicie tematykę konferencji  od strony doświadczeń, tak z Polski jak i innych krajów europejskich.

Edukacja naturalnie to kontakt z naturą oraz wspieranie naturalnego rozwoju dziecka poprzez szacunek dla ucznia, podążanie za jego indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami, możliwościami.  Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedszkoli i szkół leśnych oraz edukacji w przyrodzie poprzez wymianę doświadczeń i networking. Więcej tutaj ...

 


 

Pedagogika przeżyć. Praktycznie.

                                  

 

 

Książka - monografia nt. mało znanej w Polsce metody pracy grupowej jaką jest pedagogika przeżyć została wydana jesienią 2016. Jest praktycznym opracowaniem napisanym głównie z myślą o praktykach pracujących z grupami (dorosłych oraz dzieci i młodzieży): nauczycielach szkolnych i przedszkolnych, liderach młodzieżowych, młodych pedagogach i trenerach, instruktorach harcerskich, duszpasterzach młodzieżowych, edukatorach leśnych, zaangażowanych rodzicach, wycho­wawcach świetlic i domów kultury, pasjonatach pracy grupowej oraz innych osobach zajmujących się edukacją nieformalną.

"Publikacja Rafała Ryszki stanowi unikat na rynku wydawniczym – jest zaledwie drugą pozycją dotyczącą pedagogiki przeżyć w polskiej literaturze. Niniejsza książka porusza temat niezwykle istotny z punktu widzenia współczesnej pedagogiki i stanowi ważny wkład w rozwój szerokiego nurtu edukacji przygodowej – outdoor eduaction, adventure education czy pedagogiki przeżyć – który od kilku lat stopniowo zyskuje coraz większą popularność w Polsce. A przy tym opracowanie R. Ryszki jest dobrze wyważonym połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej." [z recenzji dr Ewy Palamer-Kabacińskiej]

 

 Książkę można zamówić w Wydawnictwie IMPULS z Krakowa.
 


Rodzina wielodzietna w potrzebie.

 

Jest okazja włączyć się w pomoc dla wielodzietnej rodziny z Wrocławia. Nasze Stowarzyszenie podjęło się koordynacji tego dzieła. Rodzina zamieszkuje we Wrocławiu na osiedlu Popowice. W skład rodziny wchodzą 4 chłopcy (od 3 do 13 lat – 3, 8, 12 i 13 lat). Jest to zwyczajna rodzina, którą utrzymuje ojciec, matka opiekuje się dziećmi w domu. Mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu.
Jak to w życiu - aktualnie mają duże problemy finansowe. Dla nas ważne jest to, że nie są nam obcy. Znamy ich osobiście. O naszej akcji nic nie wiedzą. 

Pragniemy zaprosić wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w akcję i wspomóc konkretną rodzinę w potrzebie. Proponujemy:

- wsparcie rzeczowe: słodycze, artykuły żywnościowe (do przygotowania świąt), artykuły przemysłowe (proszek do prania, środki higieniczne, toaletowe itp.), i inne wedle pomysłu i zasobności;

- pieniądze można wpłacać na konto bankowe stowarzyszenia: Bank BGŻ 55 2030 0045 1110 0000 0387 7660 z dopiskiem: „darowizna na rodzinę wielodzietną” lub osobiście.

Akcję koordynuje Krzysztof Oleksiak - Przewodniczący Zarządu, bezpośrednie dane kontaktowe: tel. 666 377 364, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.. Zapraszamy do kontaktu w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy.


Pomóżmy rodzinie i dajmy nadzieję na lepsze jutro. Dzisiaj pomagamy my, a może jutro ktoś nam pomoże bo sami będziemy w trudnej sytuacji.
Dla rodziny zostanie przygotowana również kartka okolicznościowa, na której będziemy zbierać podpisy wszystkich darczyńców (osoby, które udzielą wsparcia zdalnie podpiszemy z imienia i pierwszej litery nazwiska – chyba, że będzie inna wola darczyńcy). 
Wszystkim ludziom dobrego serca już dziś dziękujemy za udzielone wsparcie.


Pomocą również jest udostępnienie tej wiadomości - może znajdzie się darczyńca w Twoich kręgach znajomych.

 


Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 

Od kilku lat bardzo ścisłe i konstruktywnie współpracujemy z Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 Miejskiego Ośrodka   Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza. Wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania, konsultacje i inne formy pracy na rzecz dzieci z okolicznych dzielnic. Dzięki przychylności dyrekcji ZTPS 6 możemy działać skuteczniej.