Dzięki zaangażowaniu Mirka i Agaty złożyliśmy z końcem lutego tego roku wniosek na dotację ze Szwajcarskiego Grantu Blokowego na projekt edukacji obywatelskiej dla młodzieży na Dolnym Śląsku. Nasz wniosek o numerze 0585/D/2/2012 znalazł się pośród 615 przyjętych do oceny. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 1 czerwca 2012.

Lista wniosków: http://swissgrant.pl/downloads/FOP/D2/00_lista_wnioskow_zlozonych_fop_d2.pdf