Warsztaty pedagogiczne pracy z grupą połączone z uczestnictwem w Tagach Lipskich: Model-Hobby-Spiel. Leipzig, 5 – 7. 10. 2012

Cel warsztatów: ubogacenie metodyki gier i zabaw w grupie; poznanie aktywnych i kreatywnych formy pracy z grupą; poznanie niemieckiej perspektywy organizacji festynów i imprez dla dzieci oraz młodzieży. Miejsce: Leipzig, Niemc.  Uczestnicy: 10 osób - nauczyciele, wychowawcy, wolontariusze, harcerze i inne osoby pracujące formalnie lub nieformalnie z młodzieżą. Termin: 5-7.10.2012 (w piątek rano wyjazd z Wrocławia i w niedzielę wieczorem powrót do Wrocławia). Kosz: 380 PLN (w tym zakwaterowanie, wyżywienie, bilet na targi, komunikacja miejska w Lipsku i kolejowa na terenie Niemiec, materiały z warsztatów, certyfikat uczestnictwa). Szczegóły w dziale DZIAŁALNOŚĆ - Leipzig 2012.