Zorganizowane przez nas warsztaty pedagogiczne dotyczące pracy z grupą połączone z uczestnictwem w Targach Lipskich MODEL-HOBBY-SPIEL odbyły sie w Niemczech w Leipzig między 5 a 7.10. tego roku. Celem warsztatów było ubogacenie metodyki gier i zabaw grupowych, nowe kreatywne formy pracy z grupą, poznanie niemieckiej  perspektywy organizacji imprez i festynów. W spotkaniu wzięło udział 9 osób z Wrocławia, Warszawy, Białegostoku, Słupska i Koziegłów. Prowadzącym warsztaty i gospodarzem na miejscu był Rafał Ryszka.