We współpracy z Gminą Długołeka oraz wrocławską Szkołą Podstawową 95 organizujemy nowe szkolenia pedagogiczne. W Gminie Długołęka kontynujemy zeszłoroczną wspólpracę ze wszystkimi szkołami na terenie gminy dot. profilaktyki zachowań szkolnych. W SP 95 we Wrocławiu prowadzimy warsztaty na temat zastosowania w praktyce szkolnej pedagogiki korczakowskiej. Dziękujemy za zaufanie i dobrą atmosferę w naszych kontaktach.