W dniu 22 marca 2013 roku Komisja konkursowa IV edycji konkursu w składzie: przedstawicielka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Wizytator Danuta Pludro, przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Pan Dr hab. Wiktor Żłobicki, przedstawicielka Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców Pani mgr Anna Raińczuk dokonała podsumowania ocen prac magisterskich zgłoszonych do konkursu.

Największą ilość punktów zdobyła p. Marta Borówka przedkładając pracę pt. „Wyjść w przestrzeń pozaszkolną - Ku zmianie kontekstu nauczania dzieci języka angielskiego” (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych). Suma: 25 punktów - Tym samym praca zajęła I miejsce.

Drugie miejsce zajęła p. Agnieszka Janik, „Formy edukacji teatralnej dziecka w wieku wczesnoszkolnym realizowane w wybranych teatrach wrocławskich” (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych). Suma: 24 punkty.

Obu Paniom gratulujemy. Pełne wyniki na stronie konkursu. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty - Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego - dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - Pani Poseł Ewa Wolak. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik „Wychowawca”. Partnerem konkursu jest Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.


WRĘCZENIE NAGÓD ODBĘDZIE SIĘ 8 PAŹDZIERNIKA W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ.