W sobotę 14 września 2013 roku w naszym lokalu przy ul. Worcella 18 we Wrocławiu odbędzie się nadzwyczajne zebranie walne czlonków WSW. Pierwszy termin to godzina 11.00, drugi termin zdebrania (przy braku kworum) to godzina 11.15.