Dziękujemy współorganizatorom, partnerom i sponsorom zaangażowanym w organizację czterech rodzinnych festynów we wrześniu i październiku 2014. Festyny miały na celu promowanie zdrowego stylu życia wrocławskich rodzin.


 Tutaj audycja radiowa RADIA RODZINA na ten temat


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław