W imieniu Zarządu Stowarzyszenia zapraszamy członków na zwyczajne walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 6.10.2018 (sobota). Zebranie odbędzie się o godzinie 10.00 (pierwszy termin / Drugi termin: godz. 10.15) w pomieszczeniach parafialnych kościoła p.w. NMP Królowej Pokoju na Popowicach we Wrocławiu (ul. Ojców Oblatów 1 - wejście jak do Biura parafialnego).