Zapraszamy na piątą edycję konkursu prac magisterskich, którego celem jest promowanie młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych oraz opisujących zjawiska i procesy wychowawcze zachodzące w obszarze ekologii, środowiska przyrodniczego. Umożliwimy Wam popularyzację Waszej pedagogicznej wiedzy i badań.

Nasz konkurs skierowany jest do studentów ostatnich roczników kierunków pedagogicznych wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Prace można składać od dnia 1 marca 2020 r. do 31 listopada 2020 r.  

 

Zapraszamy. Regulamin i informacje na stronie tutaj