Z końcem roku 2009 upłynął termin zgłaszania prac magisterskich do konkursu na najciekawsze opracowanie odnoszące się do współczesnych problemów pedagogicznych. Zgłoszono do konkursu 14 prac z całej Polski. Dziękujemy wszystkim autorom i gratulujemy wysokiego poziomu przedstawionych prac naukowych. Do marca tego roku prace są sprawdzane i oceniane przez Komisję konkursową. O wynikach i terminie uroczystego wręczenia nagród będziemy informować.

W czwartek 1 kwietnia 2010 o godzinie 12.00 w Ossolineum w Refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 37 odbędzie się uroczystość wręczenia nagród.

Patronami honorowymi Konkursu są: Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Pani Poseł Ewa Wolak. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik "Wychowawca". Partnerem konkursu jest Internetowy System Antyplagiatowy www.plagiat.pl