Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz Sächsische Landjugend e.V. zorganizowało we Wrocławiu projekt - wymianę w terminie od 7 do 10 maja 2010. Celem projektu było wzajemne poznanie metod pracy z młodzieżą, wymiana doświadczeń, poznanie kulturowego dziedzictwa polsko-niemieckiego Wrocławia i Dolnego Śląska. Projekt dofinansowany jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W wymianie wzięło udział 16 osób z obu krajów.