Aktualności

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz Sächsische Landjugend e.V. zorganizowało we Wrocławiu projekt - wymianę w terminie od 7 do 10 maja 2010. Celem projektu było wzajemne poznanie metod pracy z młodzieżą, wymiana doświadczeń, poznanie kulturowego dziedzictwa polsko-niemieckiego Wrocławia i Dolnego Śląska. Projekt dofinansowany jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W wymianie wzięło udział 16 osób z obu krajów.

 

PUNKTACJA KOŃCOWA

Komisja konkursowa pracowała zgodnie z Regulamiem od grudnia 2009 do marca 2010 w składzie:

  • przedstawicielka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Pani Starsza Wizytator Antonina Kużaj,
  • przedstawicielka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego - Pani prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek,
  • przedstawicielka Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców - Pani mgr Anna Raińczuk,
  • socjolog z U.Wr. - Pan dr Jerzy Żurko.

Ocena członków Komisji zgłoszonych 15 prac magisterskich:

1.

Iwona Bohdanowicz
„Zastosowanie hipiki w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych”
Promotor: prof. dr hab. Bohumil Koukola, Uniwersytet Wrocławski
Suma: 34 punkty - I miejsce

2.

Katarzyna Charkowska
„Zjawisko prostytucji w Polsce w doświadczeniach prostytuujących się kobiet.”
Promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Suma: 33 punkty - II miejsce

3.

Agnieszka Maria Jędrzejowska
„Stymulacja zaburzonych funkcji psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym”
Promotor: prof. dr hab. Stanisława Mihilewicz, Uniwersytet Wrocławski
Suma: 31 punktów

4/a

Anna Agata
„Proces reintegracji rodzin dzieci osieroconych społecznie na przykładzie wybranej placówki socjalizacyjnej”
Promotor: prof. dr hab. Alicja Szerląg, Uniwersytet Wrocławski
Suma: 30 punktów

4/b

Agnieszka Leśny
„Świadomość wychowawcza instruktorów i wychowawców harcerskich w Okręgu Mazowieckim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej"
Promotor: dr hab. Anna Wiłkomirska, Uniwersytet Warszawski
Suma: 30 punktów

5.

Małgorzata Ćwiek
„Pedagogiczna analiza treści wybranych blogów internetowych na temat wychowania dzieci w rodzinie”
Promotor: dr Danuta Opozda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Suma: 29,5 punkta

6.

Anna Radlińska
„Superniania” - medialny dyskurs o wychowaniu. Analiza programu telewizyjnego i treści internetowych wypowiedzi widzów”
Promotor: dr. Sławomir Krzychała, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Suma: 29 punktów

7.

Joanna Danuta Oborska
„Poczucie samotności wśród dzieci przebywających w socjalizacyjnych i rodzinnych placówkach opieki całkowitej”
Promotor: dr Danuta Apanel, Akademia Pomorska w Słupsku
Suma: 28 punktów

8.

Edyta Ligas
„Znaczenie grupy AA w procesie resocjalizacji osób uzależnionych od alkoholu"
Promotor: ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ingatianum" w Krakowie
Suma: 26,5 punkta

9.

Marta Celina Michałowska
„Katamneza oddziaływań resocjalizacyjnych na młodzież z zaburzeniami neuropsychicznymi”
Promotor: dr Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski
Suma: 25 punktów

10.

Małgorzata Borowicka „Możliwości wykrywania autyzmu przy pomocy ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule).”
Promotor: prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Suma: 23 punkty

11.

Magdalena Brol-Zober
„Wiedza młodzieży średnich szkół ogólnokształcących na temat homoseksualizmu a postawy tolerancji”
Promotor: dr Violetta Rodek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Suma: 22 punkty


12.

Agata Andrasiak
„Impreza animacyjno-edukacyjna jako usługa biznesowa, Na przykładzie eventów marketingowych”
Promotor: dr hab. prof. APS Barbara Smoleńska -Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Suma: 20 punktów

13.

Agnieszka Narloch
„Normy kobiecego wyglądu w doświadczeniu młodych kobiet i koncepcjach feministycznych”
Promotor: dr hab. Astrid Męczkowska - Christiansen, Uniwersytet Gdański
Suma: 18,5 punkta


14.

Jędrzej Sudnikowicz
„Metafora pustyni jako kategoria istotna pedagogicznie. Estetyki postępowania wobec przestrzeni dla relacji (poza)kulturowych”
Promotor: prof. dr hab. Lech Witkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Suma: 9 punktów

 

W czwartek 1 kwietnia 2010 roku o godzinie 12.00 w auli na parterze Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy  ul. Szewskiej 37 odbędzie się uroczystość wręczenia nagród.

Raport jest zwieńczeniem rocznego projektu badawczego zrealizowanego przez Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Można z nim zapoznać się na stronach GAZETY WYBORCZEJ.

Zobacz raport oraz informacje pokrewne.

Gemeinsames Austauschprojekt für junge Pädagogen zwischen Breslau und Dresden vom 07. bis 10. Mai 2010 Wrocław. Więcej/Mehr: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl/pdf/Flyer_Polenaustausch.pdf

Zapraszamy na Kurs wychowawców kolonijnych organizowany przez nasze Stowarzyszenie w terminie 20-21.02.2010 oraz 27-28.03. 2010 (4 spotkania: sobota i niedziela). Zgłoszenia do 13 marca 2010 roku. Koszt kursu 120 zł. Zapisy, pytania i zgłoszenia: Beata Oleksiak - tel. 660 66 88 26,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Z końcem roku 2009 upłynął termin zgłaszania prac magisterskich do konkursu na najciekawsze opracowanie odnoszące się do współczesnych problemów pedagogicznych. Zgłoszono do konkursu 14 prac z całej Polski. Dziękujemy wszystkim autorom i gratulujemy wysokiego poziomu przedstawionych prac naukowych. Do marca tego roku prace są sprawdzane i oceniane przez Komisję konkursową. O wynikach i terminie uroczystego wręczenia nagród będziemy informować.

W czwartek 1 kwietnia 2010 o godzinie 12.00 w Ossolineum w Refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 37 odbędzie się uroczystość wręczenia nagród.

Patronami honorowymi Konkursu są: Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Pani Poseł Ewa Wolak. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik "Wychowawca". Partnerem konkursu jest Internetowy System Antyplagiatowy www.plagiat.pl

Krzysztof Drynda członek i założyciel naszego Stowarzyszenia a dodatkowo w tej kadencji członek Komisji Rewizyjnej WSW został w Opolu w sobotę 9.01.2010 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wkład w wychowanie młodego pokolenia. Krzysztof zaangażowany jest w wiele inicjatyw społecznych i jesteśmy dumni że możemy razem współpracować dla dobra wrocławskiej i dolnośląskiej młodzieży. Krzysztofie - gratulujemy !

W dniach od 1 do 5 lutego tego roku gościliśmy we Wrocławiu 20 młodych pedagogów z Polski, Łotwy, Turcji i Węgier w ramach wspólnego projektu  szkoleniowego. W oparciu o edukację nieformalną zajmowaliśmy się problematyką młodzieży w naszych krajach i ciekawymi metodami pracy: warsztatem animacji, rolą sportu w pracy z dziećmi, międzykulturową edukacja czy pedagogiką przeżycia.

Projekt finansowany jest przez Program "Młodzież w działaniu".

 

Zapraszamy na kurs wychowawców kolonijnych w terminie 28-31.12.2009 (zgłoszenia do 22.12.09) oraz na Kurs kierowników kolonijnych w terminie 12.12.2009  (zgłoszenia do 10.12.09)
Cena: 120 zł (kurs wychowawców) oraz 80 zł (kurs kierowników). Miejsce szkolenia: świetlica środowiskowa OAZA przy ul. Worcella 16/18 we Wrocławiu.
W programie 36 godzin wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu poświadczone przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wymagania dotyczące uczestników kursu kierowników: min. średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia, predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. oraz telefonicznie pod numerem 0 660 66 88 26.

Rusza strona internetowa poświęcona naszym szkoleniom i warsztatom adresowanym do dyrekcji szkół oraz nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic szkolnych i środowiskowych oraz woluntariuszy i pracowników organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i wychowania, którzy planują zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wdrażania różnego typu projektów edukacyjnych. Adres strony internetowej: http://szkolenia.wychowawcy.wroclaw.pl/

Nasz wniosek na międzynarodowa wymianę pedagogów został zaakceptowany przez komisję Programu "Młodzież w działaniu". Opis projektu obok w dziale DZIAŁALNOŚĆ. Projekt powstał dzięki wydatnej pomocy praktykantki w naszym stowarzyszeniu w ramach Projektu „Cyber - Ręka Lidera. Wspieranie Liderów Społecznych Przemian w Polsce” - Gabrysi Stasiaczek.

W sobotę 24 października tego roku odbyło się II Zwyczajne Walne Zabranie członków Stowarzyszenia. Nowym przewodniczącym Stowarzyszenia został wybrany Krzysztof Oleksiak. W Zarządzie wspierać Go będą: Rafał Ryszka oraz Grzegorz Paszkiewicz. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów !