Aktualności

Zapraszamy na kurs chętne osoby jeszcze przed wakacjami ! Swoje zainteresowanie prosimy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie (tel. 0660668826). Kurs odbędzie się przy zebraniu min. 5 osób. Wtedy też zostanie wyznaczony termin. Kurs obejmuje 10 godzin zajęć dydaktycznych. Zapraszamy.

Decyzją Komisji konkursowej, w skład której wchodzili: przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel Pani Dyrektor Instytutu Pedagogiki UWr. oraz przedstawiciel WSW, laureatkami tegorocznej edycji Konkursu zostały Panie: mgr Anna Jankowska (Uniwersytet Zielonogórski) oraz mgr Wioleta Malinowska (Uniwersytet w Białymstoku). Oficjalne i pełne wyniki znajdują się w zakładce obok.

Uroczyste zakończenie Konkursu oraz rozdanie nagród wraz z okolicznościowymi prezentacjami odbyło się w poniedziałek 30 maja 2011 roku w Sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Gratulujemy laureatkom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Z dniem 31 marca b.r. zakończyliśmy przyjmowanie prac w ramach III edycji konkursu prac magisterskich dla młodych pedagogów. Do konkursu zakwalifikowano 12 prac z całej Polski. Dziękujemy wszystkim autorom zgłoszonych prac. W tej chwili prace są oceniane przez Komisję konkursową. Oficjalne wręczenie nagród i ogłoszenie wyników odbędzie się 30 maja w Ossolineum we Wrocławiu.

Zakład Socjologii Edukacji U.Wr. wraz z Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców w roku 2011 przeprowadzi badań na temat szkolnych i pozaszkolnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Podstawowym celem niniejszych badań będzie zbadanie z jakich zajęć w ramach oferty zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej uczniowie korzystają najczęściej, które z nich cieszą się największą atrakcyjnością, jakich zajęć w szkole brakuje lub nie spełniają oczekiwań uczniów.

W warstwie badania aktywności pozaszkolnej podjęta zostanie próba znalezienia odpowiedzi  na pytanie jak wrocławskie dzieci wypełniają swój czas poza szkołą, na jakie zajęcia poświęcają swoje zaangażowanie, jakie mają zainteresowania czy jak wykorzystują ofetę edukacyjno-kuturalno-sportowo-wolontariacko-rekreacyjną stolicy Dolnego Śląska. Wiedza na temat sposobu  spędzania wolnego czasu daje moliwość aktywizacji i skutecznego inspirowania konstruktywnych działań na rzecz tej grupy mieszkańców Wrocławia.  Ważnym aspektem będzie w tym miejscu sprawdzenie jak duża liczba uczniów korzysta z działalności świetlić i klubów środowiskowych oraz podobnych „otwartych”, pomocowych instytucji w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, jak oceniają ich ofertę  i czego im w nich brakuje.

 

Analizie ilościowej i jakościowej zostaną poddane generalnie trzy typy zajęć pozalekcyjnych: rozwijających zainteresowania uczniów (w tym ogólnorozwojowych), doskonalących (korepetycje, kursy etc.) oraz  wyrównawczych, korekcyjnych.

 

W przyszłym roku 2012 chcielibyśmy korzystając z tego samego (wzgl. nieznacznie zmodyfikowanego) narzędzia  zbadać ten problem także we wrocławskich gimnazjach i liceach.

 

Koordynacja badania z ramienia WSW: Justyna Chojecka, Marta Habura.

Kontakt e-mailowy:  chojecka.justyna (et) gmail.com

Od początku 2010 roku bardzo ścisłe i konstruktywnie współpracujemy z Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 MOPS we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza. Wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania, konsultacje i inne formy na rzecz dzieci ze Świetlicy środowiskowej OAZA. Dzięki przychylności Pani Małgorzaty Bębenek - zastępcy Kierownika ZTPS 6, możemy działać skuteczniej.

Nasz wniosek na prowadzenie świetlicy środowiskowej OAZA na kolejny - 2011 rok - został zaakceptowany przez Gminę Wrocław i możemy kontynuować naszą pracę dla dzieci z Przedmieścia Oławskiego.

Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wydarzenia, jakim był grudniowy koncert charytatywny na rzecz świetlicy środowiskowej „Oaza”

  • Wykonawcom:

Grupie teatralnej „Niebieski Kwiat” (Ewelina Niewiadowska, Agata Świerczyńska, Agnieszka Giza, Tomasz Junde, Stanisław Marinczenko),

Kabaretowi „Żak i Szpak” (Grzegorz Żak i Ścibor Szpak),

Kabaretowi „Ymlałt” (Katarzyna Miszczak, Alina Tarsa, Bartosz Mazur, Krzysztof Ryś, Michał Gruz, Marcin Arnikowski ),

Zespołowi „Tower of Song” (Janusz Maj, Jacek Tomaszewski, Stanisław Marinczenko).

  • Ofiarodawcom prac na aukcję:

Ameli Woźnej,

Oli Kazuń,

Andrzejowi Turczynowi,

Dariuszowi Matysowi,

Maciejowi Buremu,

Grzegorzowi Paszkiewiczowi,

Podopiecznym MDK „Śródmieście” z pracowni z pracowni Antoniny Joszczuk, Agnieszki Gębickiej, Joanny Sekuły oraz Bartosza Hęćka.

  • Pani Ewie Wolak – Posłowi na Sejm RP za objęcie koncertu Mecenatem i pomoc w organizacji.

  • Pani Annie Pawłowskiej z Drukarni i Wydawnictwa Masterprint za bezpłatny wydruk materiałów reklamowych oraz biletów.

  • Panu Robertowi Chmielewskiemu i pracownikom ODA „Firlej” za wynajęcie sali na korzystnych warunkach oraz cierpliwość.

  • Patronom Honorowym i Medialnym:

Panu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi, Pani Beacie Pierzchale z CIRS, Pani Grażynie Migniewicz z „Co Jest Grane”,

Radiu LUZ, Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, MDK „ Śródmieście”.

  • Wolontariuszom oraz osobom i instytucjom, które wspierały akcję:

Annie Kuhnert za pomoc w organizacji koncertu,

Grzegorzowi Paszkiewiczowi za przygotowanie plakatu,

Patrycji Dobrzenieckiej, Roksanie Borowskiej, Ewie Załupskiej i Wiktorowi Szymak ze „Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel” za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki,

Aleksandrze Kaczmarczyk za przywiezienie plakatów i ulotek,

Łukaszowi Iwaniukowi za cenne rady i wskazówki,

Radiu Wrocław za zamieszczenie na antenie informacji o wydarzeniu,

Pracownikom działu dziecięcego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego za pomoc w reklamowaniu koncertu,

Publiczności, która, mimo mrozu i śniegu, przybyła 3.12.2010 do ODA „Firlej”.

 

SPRAWOZDANIE Z KONCERTU CHARYTATYWNEGO

NA RZECZ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „OAZA”,

KTÓRY ODBYŁ SIĘ 3.12.2010 W ODA „Firlej” WE WROCŁAWIU

W dniu 3.12.2010 r. odbył się w ODA „Firlej” koncert charytatywny zorganizowany przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców na rzecz świetlicy środowiskowej „Oaza”. Wzięli w nim udział: grupa teatralna Niebieski Kwiat, kabarety Żak i Szpak oraz Ymlałt, a także zespół Tower of Song. Całość poprowadziła Artur Jóskowiak z Kabaretu „Nic nie szkodzi” i „KWIK”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia, Mecenatem Posła na Sejm RP Pani Ewy Wolak oraz patronatami medialnymi CIRS, Co Jest Grane, OKIS, Radio LUZ, MDK „ Śródmieście”.

W ramach koncertu została przeprowadzona zbiórka publiczna (numer pozwolenia wydanego 9.11.2010 r. przez Urząd Miasta Wrocławia: WSO.I.5022/46/10) w której brali pomagali wolontariusze – członkowie Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel

  1. Patrycja Dobrzeniecka, Roksana Borowska (kiermasz),

  2. Wiktor Szymak (sprzedaż biletów – cegiełek),

  3. Ewa Załupska ( zbiórka do puszki).

Zostało zebrane 961 zł, z tego:

-460 zł – bilety cegiełki

-120 zł – zbiórka do puszek

-381 zł – sprzedaż przedmiotów

Koszt organizacji zbiórki to 82 zł (opłata skarbowa). Zatem dochód ze zbiórki to 879 zł.

W trakcie koncertu miała miejsce aukcja poprowadzona przez Grzegorza Żaka i Ścibora Szpaka, na którą swe prace ofiarowali podopieczni MDK Śródmieście (z pracowni Antoniny Joszczuk, Agnieszki Gębickiej, Joanny Sekuły oraz Bartosza Hęćka), a także Amalia Woźna, Ola Kazuń, Dariusz Matys, Grzegorz Paszkiewicz, Andrzej Turczyn oraz Maciej Bury. Jej rezultat to : 600 zł

Koszty związane z organizacją koncertu nie były tak duże, głównie dlatego, iż udało się bezpłatnie umieścić informację o wydarzeniu na stronach internetowych (m.in. www.firlej.pl,www.sektor3.wroclaw.pl, www.cirs.wroclaw.pl, www.wroclaw.pl) i w mediach (m.in. „Co Jest Grane”, Radio Wrocław) oraz wydrukować bilety, a także materiały reklamowe dzięki uprzejmości Drukarni i Wydawnictwa Masterprint. Jedyne wydatki, które trzeba było ponieść to dojazd, wyżywienie wykonawców i wydruk zaproszeń i wzorów plakatów i ulotek (łącznie ok. 410 zł) oraz oprawa zdjęć (180 zł). Razem 590 zł. Zatem po odliczeniu kosztów organizacyjnych: 10 zł

Łącznie zebrano 1561 zł. Dochód całkowity z akcji (zbiórka publiczna i aukcja) to 889 zł (1561 zł – 672 zł).

Wrocław 22.12.2010 r.

 


Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr WSO.I.5022/46/10 z dnia 9.11.2010 Prezydenta Wrocławia została przeprowadzona przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców (z siedzibą 55 – 010 Święta Katarzyna, ul. Główna 28/ 3a  zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 16.11.2010 – 3.12.2010 na terenie Wrocławia (OKIS, Rynek - Ratusz 24 oraz ODA „Firlej” u. Grabiszyńska 56).

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 961 zł,

wg poniższych form zbiórki publicznej:

- wpłaty na konto, w kwocie …………………… 0 zł,

- datki do puszek i skarbon, w kwocie………..120 zł,

- sprzedaż cegiełek w kwocie …………………460 zł,

- sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie….. 381 zł.

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki
publicznej.

a) nominał…………………………………………. 20 zł

ilość sprzedanych cegiełek …………………...23

łączna kwota …………………………………..460 zł

3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: brak

4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 82 zł, w tym:

a) rodzaj kosztu: opłata skarbowa - w kwocie 82 zł,

5. Łączny dochód ze zbiórki publicznej to 879 zł.

6. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
z wymienieniem wykonanych zadań zostanie przedstawiony do 31. 01. 2010 r.

Zapraszamy na Kurs wychowawców kolonijnych w terminie 28-30.12.2010 roku w godzinach 9:00 - 18:00. Miejsce: ul Worcella 18, Wrocław. Koszt 120 zł. Zgłoszenia i bliższe informacje dla zainteresowanych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W tym miejscu znajduje się upoważnienie DKO do prowadzenia  tego typu kursów w roku 2010 (numer zezwolenia: KO/KPiU/OSE/431/36/2009).

Koncert charytatywny: 3 grudnia 2010, godz. 19.00: Firlej

Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz naszej świetlicy środowiskowej "OAZA" dnia 3 grudnia tego roku o godzinie 19.00 w ODA FIRLEJ przy ul. Grabiszynskiej 65. Towarzyszyć  mu będzie krótka aukcja. Cena biletu-cegiełki: 20 złotych. Wydarzenie powinno zainteresować tych którzy lobią m. in. inteligentny humor, poezję śpiewaną czy liryczne piosenki Cohena. W programie: Grupa teatralna "Niebieski Kwiat", Kabaret "Żak i Szpak", Kabaret "Ymlałt", Zespół "Tower of Song. Całość poprowadzi Artur Jóskowiak - członek kabaretów "KWiK" oraz "Nic nie szkodzi" - nominowany do nagrody Szczyt Kultury dla animatorów z Dolnego Śląsku w tym roku.

Więcej informacji...