Warsztaty pedagogiczne pracy z grupą

połączone z uczestnictwem w Tagach Lipskich: Model-Hobby-Spiel. Leipzig, 5 – 7. 10. 2012

     

 

Celem warsztatów było ubogacenie metodyki gier i zabaw w grupie, poznanie aktywnych i kreatywnych formy pracy z grupą, poznanie niemieckiej perspektywy organizacji festynów i imprez dla dzieci oraz młodzieży. Uczestnikami było 9 osób (z Białegostoku, Koniecpola, Wrocławia, Warszawy i Słupska) formalnie lub nieformalnie pracujący z młodzieżą. warsztaty.


Relacja jednej z uczestniczek - Małgorzaty Urlich-Kornackiej (Deutsch-Wagen-Tour / Wrocław)


"Pierwszy październikowy weekend lektorka DWT z Wrocławia spędziła na niezwykle ciekawym szkoleniu w Lipsku w Niemczech. Głównym tematem szkolenia była praca z grupą oraz organizacja gier miejskich i terenowych oraz imprez masowych. Dodatkową atrakcją było wyjście na targi Model Hobby Spiel, na których podpatrzeć można było mnóstwo pomysłów, jak kreatywnie spędzać czas wolny. Wielkość targów i bogactwo oferty gier, materiałów dydaktycznych była ogromnym pozytywnym zaskoczeniem dla uczestników szkolenia. Oczywiście dla projektu DWT też coś się znalazło: m.in. kalendarz adwentowy dla magików z 24-niespodziankami-sztuczkami:-) Uczestnicy szkolenia mogli też wybróbować na sobie grę miejską po Lipsku, zobaczyć kilka ciekawostek i dowiedzieć się, jakie kryteria powinna spełniać dobrze przygotowana gra terenowa. Lektorka DWT bardzo serdecznie dziękuje organizatorowi szkolenia - Rafałowi Ryszce, uczestnikom za wspaniałe chwile podczas szkolenia oraz podczas wspólnych wieczorów oraz Instytutowi Goethego w Warszawie za możliwość wyjazdu. Takiej dawki pozytywnej energii wśród ludzi "pozytywnie zakręconych" można sobie życzyć każdego miesiąca!!"- więcej


 


 

Relacja jednej z uczestniczek - Ewy Majewskiej (Regionalna Dyrekcja Lasów Państowych w Białymstoku)


"W dniach 5-7 października przedstawiciele podlaskich leśników: Monika Hulewicz (Nadleśnictwo Krynki), Ewa Majewska (RDLP w Białymstoku) i Błażej Safaryn (Nadleśnictwo Rudka) uczestniczyli w warsztatach pedagogicznych połączonych z wizytą na Targach Lipskich MODEL-HOBBY-SPIEL/Leipzig. Głównym celem warsztatów było doskonalenie umiejętności pedagogicznych w zakresie organizacji kreatywnej pracy z grupą i poznania metodyki gier i zabaw grupowych. Uczestnikom warsztatów zaprezentowano wybrane formy Erlebnispӓdagogik – bardzo popularnej w Niemczech i Wielkiej Brytanii koncepcji edukacyjnej, zwanej pedagogiką przeżycia. Założenia tej koncepcji są bliskie formom i metodom stosowanym w prowadzonej przez polskich leśników edukacji leśnej. W pedagogice przeżycia dominują aktywne zajęcia grupowe: obozy, wycieczki, wyprawy survivalowe organizowane w bliskim kontakcie z przyrodą. Okazją do wymiany doświadczeń na polu działań pro-środowiskowych było spotkanie z przedstawicielami niemieckiego stowarzyszenia ENvironmental EDucation And Science (ENEDAS ). Celem działalności ENEDAS jest edukacja ekologiczna ukierunkowana na bezpośredni pobyt na łonie przyrody. W trakcie spotkania zaprezentowano: sposoby zagospodarowania edukacyjnego obszarów leśnych, doboru i przygotowania pomocy dydaktycznych oraz przykłady kreatywnych zajęć terenowych. Jednym z ciekawszych modeli w niemieckiej pedagogice jest przedszkole leśne – Waldkindergarten. Podstawową cechą tego przedszkola jest brak właściwego pomieszczenia. Dzieci większość czasu spędzają na powietrzu: w lesie, łące, parku. Uczą się szacunku do przyrody, kształtują różne sprawności, uodporniają organizm, uczą się odpowiedzialności, a przy tym doskonale się bawią. Jest to na pewno bardzo ciekawa oferta edukacji przedszkolnej, która z powodzeniem może być prowadzona we współpracy z polskimi leśnikami.

Warsztaty pedagogiczne połączone były z uczestnictwem w Targach Lipskich MODEL-HOBBY-SPIEL. To największe w Europie Środkowej targi konsumenckie dla branży modelarstwa, kreatywnego hobby, gier i zabawek oraz filatelistyki i numizmatyki. Targom towarzyszył bogaty program zawierający liczne warsztaty, widowiska, konkursy i wykłady. Forma imprezy potwierdza tezę, iż zabawa to nauka, nowe doświadczenia i odkrycia. I to nie tylko dla dzieci i młodzieży (więcej informacji na: www.modellhobby-spiel.de).

Prowadzącym warsztaty, gospodarzem i przewodnikiem na miejscu był Rafał Ryszka z Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Udział w warsztatach był okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany poglądów z przedstawicielami polskich i niemieckich środowisk aktywnie wspierających działania promocyjno-edukacyjne leśników."

 


Zobacz zdjęcia z warsztatów i wizyty na Targach "Model-Hobby-Spiel"