PEDAGOGIKA PRZEŻYĆ -  ERLEBNISPÄDAGOGIK

Warsztaty pracy grupowej wg. pedagogiki przeżyć/Erlebnispädagogik

 

      

zdj. R.Ryszka
 
 
 
 
Cele warsztatów: wzbogacenie metodyki gier i zabaw w przyrodzie; poznanie aktywnych i kreatywnych formy pracy z grupą; poznanie niemieckiej perspektywy pedagogiki; poznanie zasad konstruowania oryginalnych gier i zabaw na każdą okazję; zapoznanie się z metodyką pedagogiki przeżyć.

W programie: poznanie pedagogiki przeżyć/Erlebnispädagogik i wskazówki do własnego projektowania zabaw; doświadczenie różnych aktywnych form pracy grupowej; prezentacja aktywnych form pracy z grupą w pedagogice niemieckiej; dobra zabawa gwarantowana: niezbędna teoria i aktywne uczestnictwo.


Uczestnicy: nauczyciele szkolni i przedszkolni, wychowawcy, wolontariusze, pracownicy domów kultury i świetlic środowiskowych, harcerze, studenci pedagogiki i inne osoby pracujące formalnie lub nieformalnie z grupami dzieci, młodzieży oraz dorosłych.


Koszt: dobrana indywidualnie w zależności od miejsca, ilości uczestników, potrzebnych rekwizytów itd. Warunki uczestnictwa, informacje - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 
 
*****************************************************************************************
 
Erlebnispädagogik (pedagogika przeżycia) to zorientowane na cel zachowanie przewodnika (opiekuna, lidera), które prowadzi do zmiany zachowania w grupie. Używa do tego właściwych sobie środków i metod. W pedagogice przeżycia chodzi o nabycie lub rozwinięcie w grupie (i poprzez grupę) istotnych kompetencji dla rozwoju osobistego. Specyficznymi metodami pracy są: gra, zabawa, eksperyment. Treningowi poddaje się przede wszystkim umiejętności społeczne takie jak: komunikacja, współpraca i przyjmowanie ról w grupie, strategie potrzebne do analizy i rozwiązania problemu.

Uznawany za prekursora pedagogiki przeżycia Kurt Hahn urodził się w roku 1886 w Berlinie, zmarł w roku 1974 w Salem w Badenii. Od 1914 roku do 1919 roku pracował w niemieckim MSZ. W 1920 założył z Maxem von Badenem szkołę z internatem w Salem w Badenii. W marcu 1933 roku został aresztowany przez nazistów, lecz po kilku dniach zwolniony po interwencji angielskiego rządu i rodziny von Baden wyemigrował do Szkocji. Tam w Gordonstoun założył "British Salem School".

U podłoża koncepcji Hahna jest zaobserwowana w młodym pokoleniu lat 20 dwudziestego wieku czterech cech („braków"):

  • brak współodczuwania, zainteresowania sobą nawzajem,
  • brak poczucia służby, przydatności dla innych,
  • brak inicjatywy i spontaniczności,
  • brak wzajemnej troskliwości.

Po II wojnie światowej Kurt Hahn pomagał w założeniu fundacji Louisenlund. W latach 50. i 60. wystąpił z projektem utworzenia sieci międzynarodowych szkół ("United World Colleges"). Wraz z księciem Filipem ustanowił nagrodę "Duke of Edinburgh's Award". W roku 1958 opublikował swoje najważniejsze dzieło „Erziehung und Verantwortung" (Wychowanie i odpowiedzialność).

Pedagogika Hahna łączy kreatywność z edukacją szkolną gdzie szkoła miała wykorzystywać zainteresowania i hobby uczniów. Szkoła powinna wykraczać poza program formalny i pamięciowej pojęć, definicji lecz oferować uczniom możliwości zdobywania użytecznych wiadomości i praktycznych umiejętności. Zadaniem wychowawcy jest pomoc wychowankowi w samodzielnym odkryciu i pielęgnacji swojego talentu. Duży nacisk kładziono więc na zajęcia aktywizujące (obozy, wycieczki itp.). Wychowanie dla Hahna to przede wszystkim towarzyszenie dziecku i wszechstronne wspieranie jego rozwoju.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany tematem - pisz:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.